Sapņu tulks

Simboli sapņos



Olekte

Olekti redzēt - ceļošana.
Olekte, ar to mērīt - garš ceļš.
Olekte gara - ceļosi uz svētām zemēm.
Olekti salauzt - pārtraukts ceļojums.

- Finka sapņu tulks