Sapņu tulks

Simboli sapņos



Observatorija

Observatorija
to redzēt vai tajā būt- atklāt kādu noslē¬pumu; no tās aplūkot debesis- ieņemt augstu amatu.

- Senču sapņu tulks

Observatorija – atklāsi noslēpumu.

- Hasses sapņu tulks, Simona Kananitas sapņu tulks



Apmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!