Sapņu tulks

Simboli sapņosMantojums

Mantot - Tava dzīve uzlabosies.
Mantošanas tiesības zaudēt - nāve.
Mantot lielu summu - krusts, bēdas, nelaime.

- Finka sapņu tulks