Sapņu tulks

Simboli sapņosManekens

Redzēt − atzīt savas kļūdas, sargāties no iedomības, mīlas sakars.

Par to būt − gribēt to, ko nevar iegūt, vai būt par to, par ko nav iespējams.

- Senču sapņu tulks

Manekens veikalā – tevi vērtē nepatiesi.
Runāt ar manekenu – izpriecas.

- Hasses sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!