Sapņu tulks

Simboli sapņosLiepa

Redzēt − bezrūpīga nākotne.

Ziedoša − liela laime.

Liela un kupla − pārticība, labklājība.

Nokaltusi − nelaimīga mīlestība.

Nolauzta − bēru ziņa.

To nocirst − zudīs mīlestība.

Tajā kāpt − sasniegt kāroto.

Zem tās sēdēt − cerība atrast patvērumu no visām neveiksmēm.

Pa to aleju staigāt − laba atpūta, prieks.

- Senču sapņu tulks

Zemapziņā izsauktais liepas tēls ir saistīts ar tās ārstnieciskajām īpašībām. Iespējams, tikāt apmeklējis ārstu, kurš jums ieteica ārstēties ar liepu tēju. Varbūt uzturā lietojāt liepziedu medu, vai vērojāt, kā bites apputeksnē ziedus.
Redzēt ziedošu liepu – drīzumā saņemsiet patīkamu vēsti par brīnumainu jums tuva cilvēka izveseļošanos, kur visas cerības par atveseļošanos jau bija atmestas.
Vākt liepziedus – nepieciešams pievērst uzmanību savai veselībai, pretējā gadījumā sagaida lielas problēmas.
Sapnī lauzt liepas –izdosies atmaskot melos ļoti tuvu cilvēku, kā rezultātā to visu ļoti pārdzīvosiet.
Ja redziet, ka liepu ir nolauzis vējš–jūs ir ļoti viegli piemānīt. Esiet ļoti uzmanīgs draugu izvēlē!
Sapnī stāvēt zem liepas –pazīstamo cilvēku lokā ir persona, kura izplata ļaunas tenkas, kas ne tikai traucēs jūsu darba izaugsmei, bet atnesīs nesaskaņas arī ģimenē.

- Ezopa sapņu tulks

Redzēt liepu – nākotne bez raizēm.
Redzēt ziedošu liepu – tevi piemeklēs liela laime.
Rāpties liepā – tavas vēlmes piepildīsies.

- Hasses sapņu tulks

Liepu redzēt - jaunavā iemīlēties.
Liepa pilna ziedu - Tava mīla būs laimīga.
Liepa smuidra - Tava līgaviņa ir skaista.
Liepa kupla - bagātu sievu apņemt.
Liepa nokaltusi - beigas mīlestībai.
Liepas lapas - mīļa vēstulīte no līgaviņas.
Liepu nocirst - negantu darbu pastrādāt.
Liepu dēstīt - garlaicīga mīlestība.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!