Sapņu tulks

Simboli sapņos



Līgava

Līgaviņu redzēt - viņa Tevi mīlē.
Līgaviņa smaidoša - neielaidies vilināšanā.
Līgaviņa dusmīga - greizsirdības mokas.
Līgaviņa ar miršu kroni galvā - drīzas laulības.
Līgaviņu skūpstīt - laime un prieks mīlestībā.
Līgaviņa nomirusi - uzticība līdz nāvei.

- Finka sapņu tulks