Sapnis ir mikroskops, caur kuru skatāmies uz mūsu dvēselē apslēptajiem notikumiem.

Fromms Ēriks

Sapņu Krājumi

Kenkerhepešefa sapņu grāmata

Kenkerhepešefa sapņu grāmata ir orientēta uz vīrieti – vismaz saglabātā daļa. Tas ir saprotams ne tikai no pirmajiem vārdiem katrā rindkopā – „ja vīrietis redz sevi sapnī...”, bet arī visas sapņu grāmatas tekstā.

Seno indiešu sapņu grāmata

Hindu senajos rakstos, kas pazīstami kā purānas, arī tiek runāts par to, ka sapņi ir dieva sūtījums. Upanišadi (apm.1000 g. p.m.ē.) apgalvo, ka sapņi notiek izplatījumā starp reālo un Apsolīto pasauli. Indiešu uzskatīja, ka sapņu pasaule mūs atbrīvo no kompleksiem, ļaujot izpausties mūsu īstajai dabai.

Sengrieķu sapņu grāmatas

Grieķu filozofa Artemidora piecu sējumu darbs „Oneirokritika”, kas sarakstīts 2.gadsimtā mūsu ērā, ir viena no svarīgākajām, sapņiem veltītajām grāmatām. Artemidors apgalvoja, ka sapņi katram cilvēkam ir unikāli. Savā darbā viņš piedāvā izmantot asociāciju principu – sapņa tēls atmodina kādu tēlu vai nozīmi cilvēka apziņā.

Senebreju sapņu grāmata

Senie jūdi uzskatīja, ka sapņos Dievs ar viņiem saskaras tiešā veidā vai ar eņģeļu starpniecību. Vārda „eņģelis” būtiskā nozīme ir „sūtnis”.

Seno romiešu sapņu grāmata

Senie romieši ļoti nopietni attiecās pret sapņiem un ar to palīdzību burtiski veidoja gan Senās Romas, gan visas civilizācijas vēsturi. Pēc sapņiem vadījies Jūlijs Cēzars, Cicerons un citas spilgtas personības.

Sapņu TOP5

1

2 interpretācijas

2

29 interpretācijas

3

1 interpretācija

4

2 interpretācijas

5

4 interpretācijas

Citi simboli

Sapņu ķērājs

Redzēt – satikt interesantu cilvēku.

Uz sauszemes – briesmas, nepatikšanas, kavēkļi.

Gaudo – apm...