Sapņu tulks

Simboli sapņosIzkapts

Redzēt − pārticība, arī pārbaudīt savu slēdzienu, vai nav pieļauta kļūda, arī sāpes.

Asa − uzvarēt ienaidnieku.

To asināt − izjaukt kāda nodomus.

To salauzt − nonākt trūkumā.

Ar to pļaut − veiksmīgs darbs, laba peļņa.

- Senču sapņu tulks

Izkapts sapnī – kāda slimība vai notikums atraus no darījumiem vai izjauks paredzēto ceļojumu.
Veca vai salauzta izkapts – vēsta par šķiršanos no draugiem vai izjukušu darījumu.

- Sapņu tulks sievietēm, Millera sapņu tulks

Izkapti redzēt - kādam paziņam tuvojas nāve.
Izkapti trīt - karā aiziet.
Izkapti iesiet - uz karu aiziet.
Izkapts asa - ienaidnieku uzvarēt.
Izkapts liela un gara - Tavā rokā stāv spēks.
Izkapti taisīt - dusmas un ienaids.
Izkapti salauzt - saviem pretiniekiem padoties.
Izkapts, ar to pļaut - uzvarēsi savus ienaidniekus.
Izkapts pakārta vadzī - mierīgi laiki.

- Finka sapņu tulksApmeklē Kristapa Baņķa projektus - kliko uz baneriem!