Sapņu tulks

Simboli sapņosBiedrība

Biedrības namu redzēt - nepatīkami sakari.
Biedrībā būt - sargies nepareizus ceļus.
Biedri skūpstīt - Tu kādu nodosi.
Biedris, no tā skūpstīts - tiksi apmelots, nodots.

- Finka sapņu tulks