Sapņu tulks

Simboli sapņos

Uguns

Gaiši degoša ─ prieks, mīlestība, labklājība.

Šķīstīšanās ─ laboties.

Ar dūmiem ─ nelaimīgs pārpratums.

Ar to apdedzināties ─ ļaunas kaislības, arī nepatikšanas.

Krāsnī vai plītī ─ labklājība, svētība ar bērniem.

No debesīm krītoša ─ briesmas.

To izdzēst ─ trūcīga dzīve.

To iedegt ─ patīkams pārsteigums.

Ugunsgrēks ─ nelaime mīlestības dēļ.

To dzēst ─ draudoša liela nelaime.

Uz tā kaut ko sadedzināt ─ atteikties no saviem principiem un tāpēc ciest.

Ugunskuru aizdegt ─ prast saglabāt noslēpumu, brīdinājums nesākt netīru spēli.

Uz tā gatavot ēdienu ─ patīkams pārsteigums no mīļotā vīrieša puses.

No tā lido dzirksteles ─ bīstami pretinieki.

Ļoti liels ─ nepatikšanas.

Dūmojošs ─ asaras, strīds ar tuviniekiem.

Ugunszīmes pie debesīm, lielas ─ bada laiki.

Pie debesīm, sīkas ─ neraža, arī nepatikšanas ar priekšniecību.

- Senču sapņu tulks

Redzēt − labvēlīgi nokārtosies pārpratums.

Tas nevelk − sargieties no dzīvokļa zaudēšanas.

Pie tā sēdēt − patīkamas mājas, laba dzīve, labs darbs.

Tajā bez malkas un uguns lūkoties − skumjas.

Tajā uguni iekurt − mīļš viesis.

Izdzisis − zaudēt darbu.

- Senču sapņu tulks

Apdedzināt galvu – sēras tuvinieku vidu, nabadzīgajiem – peļņa, bagātajiem – zaudējumi, tiesas procesa zaudēšana.

Pirkstus – veikalniekiem – zaudējumi; parādniekiem – steidzama parāda atdošana; amatniekiem, literātiem un gleznotājiem – bezdarbs.

Rokas ar spožām liesmām – draugu atbalsts, arī bagātība.

Kājas, staigājot pa oglēm – spēt paveikt to, ko citi uzskata par neiespējamu.

Vviss ķermenis liesmu apņemts – draugu nodevība

- Senču sapņu tulks

SapņuGuru abonentiem simbolam "Uguns" ir pieejamas vēl 29 interpretācijas. Reģistrējies SapņuGuru un iegūsti iespēju apskatīt Sapņu tulka pārējos simbola tulkojumus.

SapņuGuru pavisam ir ievietoti 2520 simboli un 6369 skaidrojumi, no kuriem 6081 sapņu tulkojumi ir pieejami tikai SapņuGuru abonentiem.