Ticējumi

Ticējumi

Ziemassvētki

Tie sapņi, ko no Ziemassvētkiem līdz Jaunam gadam sapņo piepildās.

- K. Corbiks, Rembate

Lai zinātu, kas nākamajā gadā katrā mēnesī notiks, jāievēro, ko no Ziemassvētkiem līdz Triju kungu dienai katru nakti sapnī redz; pirmo Ziemassvētku nakts sapnis piepildās janvārī, otro – februārī utt., Triju kungu dienas nakts sapnis piepildās decembrī.