Sapnis ir labs un derīgs, ja tikai netiek piemirsts, ka tas ir sapnis.

Renāns Žožefs

Interesanti

A.Palkavnieks: „Jo labāk izprotam sapņus, jo viedāki esam”

„Sapnis nes informāciju – jo vairāk zinām un saprotam, jo viedāki esam,” intervijā „SapņuGuru” portālam uzsver ārsts, psihoterapeits un viens no izcilākajiem sapņu speciālistiem Latvijā – Agris Palkavnieks.

- Kas ir sapņi? Kāpēc mums tie ir nepieciešami? Kādi ir sapņu veidi? Ko mums dod katrs no tiem?

Ja gribat akadēmisku definīciju, tad sapņi ir tēlu, jūtu, sajūtu un domu virknējums noteiktu miega periodu laikā. Biežāk sapnī ir vizuāli tēli, retāk audiāli signāli – skaņas, trokšņi, balsis. Sapņotājs redz, izjūt, viņā rodas domas un jūtas un parasti viņš līdzdarbojas sapnī. Neviens īsti nezina, kas ir sapnis, kā tas rodas, kāda tam jēga – līdzīgi, kā neviens nezina, kas ir psihe (dvēsele) – šodien ir smalki izpētītas smadzeņu struktūras līdz pat molekulāram līmenim, smadzeņu šūnu mijiedarbība; ir zināms daudz par psihes procesiem, tās darbību, tāpat ir radītas daudzveidīgas bioloģiskas, ķīmiskas un  psiholoģiskas metodes, ar kurām var efektīvi iedarboties uz psihi (emocijām, domāšanu, uzvedību, izjūtām, iztēli, gribu). Mēs varam aprakstīt psihes darbību, tomēr īsti nezinām, kas ir psihe. Sapņi ir viens no īpatnējiem psihes darbības fenomeniem, nedaudz mistiskiem un tā ir laba augsne dažādām spekulācijām.

Vairums pētnieku uzskata, ka sapņiem ir nozīme dienā saņemtās informācijas pārstrādē. Ikdienā mēs saņemam daudz stimulu – audiālu, vizuālu, ideatoru (domas), kinestētisku (kustība), arī garšas, ožas un taktīlus stimulus. Daļu no tiem mēs apzināmies, taču vairums uztvertais paliek neapzināts. Sapnī smadzenes intensīvi darbojas, lai saņemto informāciju sakārtotu, strukturētu, saskaņotu ar cilvēka līdzšinējo pieredzi un priekšstatu sistēmu, lieko un nederīgo ‘’izmestu’’. Daļa pētnieku uzskata, ka sapņiem ir nozīme atmiņas nostiprināšanā.

Psihologi un psihoterapeiti vairāk uzmanības pievērš sapņu saturam. Katrs sapnis ir stāsts. Ko tas stāsta? Psihoanalīzes tēvs Zigmunds Freids teica, ka sapnis ir karaliskais ceļš uz cilvēka zemapziņu. Man patīk teiciens, ka sapnis ir mūsu slepeno domu atspulgs. Freids sapņa saturu saistīja ar apspiestām, neapzinātām erotiskām vēlmēm. Savukārt K.G. Jungs mēģināja paplašināt sapņu saturu, saistot sapņu tēlus ar kultūrā nozīmīgiem simboliem un arhetipiem – sapnī cilvēks saskaras ar kolektīvo apziņu un neapzināto.

Zinātnieki pētījumos ir pierādījuši, ka sapņiem ir liela nozīme mūsu garīgās veselības uzturēšanā. Pētīja 2 cilvēku grupas. Vienus modināja ik reiz, kad viņi sāka sapņot (sākās miega REM fāze – par to nedaudz vēlāk), otrus modināja ‘’lēnā’’ miega fāzē. Tātad – pirmajai gulētāju grupai neļāva sapņot. Pēc dažām naktīm novēroja, ka šiem cilvēkiem pasliktinās psihiskais stāvoklis – viņiem dienā parādījās neizskaidrojama trauksme, garastāvokļa svārstības, kļuva izklaidīgi, bija apjukuma periodi, pasliktinājās atmiņa.

20. gadsimta 50. gados Čikāgas universitātē neirologs Aserinskis pētīja jaundzimušo miegu un atklāja, ka miegā periodiski notiek acs ābolu kustības zem aizvērtajiem plakstiņiem. Mērot smadzeņu aktivitāti, izrādījās, ka šajos periodos tā ir augstāka – tuva nomoda aktivitātei, kamēr pārējā miega laikā smadzeņu aktivitāte bija zema. Šo periodu viņš nosauca par REM (rapid eye movement – ang. ātrās acu kustības) fāzi. Tas ir periods, kad cilvēks sapņo.

-  Kā saprast – vai sapnis mūs par kaut ko brīdina, vēlas mums kaut ko pavēstīt, vai arī – tajā vienkārši atspoguļojas mūsu emocijas? Vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām to saprast? Piemēram, internetā var atrast informāciju par to, kādās mēness fāzēs redzētie sapņi piepildās, kādās nē, kā arī par to, kāda veida sapņus iespējams redzēt atkarībā no mēness fāzes. Vai tā tiešām ir? Vai arī – tas tomēr katram ir individuāli?   

Kā jau teicu, katrs sapnis ir stāsts – tas kaut ko stāsta mums par mums pašiem, tas atspoguļo mūsu vēlmes, jūtas, īpaši neapzinātās, arī attiecības ar cilvēkiem.

Sapņi var brīdināt, kas, šķiet, balstās uz intuīciju, vēl neapzinātām priekšnojautām. Piemēram, sapņi var brīdināt par mūsu ķermeņa stāvokli, slimībām, ko vēl neizjūtam. Mūsu smadzenes saņem impulsus no visiem iekšējiem orgāniem. Cilvēks var nosapņot, ka viņam veic ķirurģisku operāciju vai arī redz savu ķermeni, redz kaut kur audzēju vai izmainītu iekšējo orgānu. Tas var brīdināt par iesākušos slimību, kaut cilvēks vēl nejūt ne diskomfortu, ne sāpes. Taču šādu sapni var tulkot arī simboliski – cilvēks ir vesels, sapnī redzētais simbolizē pavisam ko citu. Ne vienmēr, pat biežāk – sapņu saturs jāuztver tieši, nereti sapņu vēstījums ir paradoksāls. Tamdēļ arī ir tik daudzveidīgi un pretrunīgi sapņu tulkošanas un izskaidrošanas mēģinājumi. Lai izprastu sapni, svarīgi uzzināt, ar kādām jūtām un domām cilvēks pamodies pēc sapņa – vai mierīgs, emocionālā līdzsvarā, vai  satraukts. Pats sapņotājs ir vislielākais eksperts savos sapņos.

Man ģimenē ir stāsts par kādu sapni. Mana vecmāmiņa ar visu savu ģimeni 1949. gadā tika izsūtīta uz Sibīriju. Tikai viņas vecākais dēls, kam tobrīd bija 20, gadu palika Rīgā, tuberkulozes slimnīcā. Kādu rītu tālajā Sibīrijas sādžā vairāku tūkstošu kilometru no Latvijas vecmāmiņa pamodās raudādama – ‘’Mans dēls ir miris’’ – to viņa bija nosapņojusi. Mājinieki viņu mierināja – tas taču tikai sapnis. Pagāja dažas nedēļas un no dzimtenes saņēma vēstuli ar nāves ziņu – dēls tiešām bija miris un tieši tajās dienās, kad māte to uzzināja sapnī. Sievietes mātes intuīcija? Kas zin, kas zin?

Es daudz nezinu par Mēness fāžu saistību ar sapņiem. Protams, Mēness fāzes ietekmē smadzeņu darbību, aktivitāti, jo īpaši jūtīgiem cilvēkiem. Bet es daudz neticu, ka Mēness var ietekmēt sapņu saturu un sapņu pravietisko dabu – tas vairāk attiecas uz mistikas sfēru. Sapnis ir paša sapņotāja radīts un diez vai Mēness debesīs ir noraizējies par mums – cilvēkiem uz Zemes, par mūsu sapņiem, cerībām un bažām...

 - Kā pareizi tulkot sapņus? Vai ir kaut kādi universāli ieteikumi šajā ziņā? Vai dažādas sapņu tulkošanas grāmatas vajadzētu uztvert tikai kā izklaidi, vai arī – zināma patiesība tur ir?

Kā teicu – vislielākais eksperts savos sapņos ir pats sapņotājs. Taču sapņi ir tik fascinējoši, neizskaidrojami, līdz ar to – mistikas apdvesti. Jau tūkstošiem gadu cilvēki mēģina rast skaidrojumu sapņa vēstījumam. Viens no pirmajiem nozīmīgākajiem mēģinājumiem iztulkot sapņus bija mūsu ēras 2. gs., kad grieķu filozofs Artemidors uzrakstīja ‘’Oneirokritiku’’ – grāmatu vairākos sējumos. Viņš bija apkopojis vairāk kā 3000 sapņus, turklāt, ievācis informāciju arī par pašiem sapņotājiem, kāda ir viņu nodarbošanās, dzīvesveids, pat – ko viņi lieto uzturā utt. Artemidors sapņus mēģināja sagrupēt un dot skaidrojumus. Šķiet, vēl mūsu dienās cirkulējošie sapņu tulkojumi un tēlu skaidrojumi nāk no Artemidora. Iespējams, sava daļa taisnības tur ir. Artemidors balstījās uz kultūrā nozīmīgiem simboliem un modernajā laikmetā Freids un Jungs sapņu interpretācijā balstījās uz līdzīgiem principiem. Es gan neticu tik vienkāršotiem skaidrojumiem, kā redzēt sapnī čūsku – būs nepatikšanas, mēslus – būs nauda utt. Svarīgi – kādas asociācijas ir pašam sapņotājam ar dažādiem tēliem un simboliem. Ir cilvēki, kas ļoti konkrēti zina – ja viņi sapnī redz noteiktus tēlus, tas atbilst noteiktam paredzējumam. Un tas vienmēr piepildās – kam tic, tas notiek.

 Teikšu atklāti – man pašam ir neliela sapņu grāmatiņa, un pēc ļoti spilgtiem sapņiem es to atveru – ko gan tas varētu nozīmēt? – es gan vienmēr ceru, ka tas nozīmēs kaut ko jauku. Ja tulkojums mani neiepriecina, tad atmetu to kā nederīgu – blēņas! Mēs jau visi esam tikai cilvēki...

-  Vai ir kaut kādi universāli sapņu tulkojumi? Piemēram, par ko liecina dažādas situācijas, kuras sapņos piedzīvo daudzi cilvēki (lidošana sapnī, krišana no liela augstuma, nespēja paskriet u.c.)?

Es domāju, ka dažas sapņu nozīmes ir universālas. Piemēram, sapņi, kuros krītam, var liecināt, ka sapņotājs savā ikdienas dzīvē jūtas bezspēcīgs, vai arī jūt, ka zaudē kontroli pār noteiktām lietām. Nomodā šīs jūtas var būt neapzinātas, bet sapnis jau brīdina. Mēdz būt sapņi, kuros esam kaili publiskā vietā. Biežāk citi mūsu kailumu nepamana, nepievērš uzmanību. Tas var liecināt par to, ka cilvēks bažījas tikt atmaskots, apkaunots, varbūt ir šaubas – vai tieku pieņemts, akceptēts.

Zaudēt zobus sapnī – zaudēt spēju, zaudēt varu; bailes no bezspēcības, bailes novecot. Sapnis, kur redzam sevi mirušu – liecina, ka kāds dzīves periods beidzas, vai arī nojausma par priekšā stāvošiem zaudējumiem.

Ļoti skaisti, efektīgi, pozitīvām emocijām pildīti mēdz būt sapņi, kuros lidojam. Nereti tie ir krāsaini, kas liecina par emocionālu pacēlumu, savu spēju un vērtības apzināšanos. Tie apstiprina seksuālo spēju, bieži šādi sapņi ir cilvēkiem, kas ir iemīlējušies.

Par skriešanu sapnī. Parasti sapņotājs tiek vajāts un viņš izmisīgi mēģina aizbēgt, pieliekot daudz spēka, taču kājas kā sapītas un uz priekšu tiek ļoti lēni. Tas var liecināt par apdraudētības sajūtu dzīvē. Taču kamdēļ sapnī nevaram paskriet – tas, šķiet, saistīts ar fizioloģiskiem fenomeniem. Miegā ķermenis ir atslābis, nekustīgs, arī locekļi nekustas. Smadzenes saņem impulsus no muskuļiem, locītavām, par to stāvokli – rokas un kājas nekustās, ķermenis nepārvietojas. Paradokss. Smadzenes ‘’skrien’’, cilvēks guļ – līdz ar to jūtamies kā sapīti.

Ilustrācija: http://karmajello.com

SapņuGuru redakcija

Autors

SapņuGuru redakcija

Interesanti

Vīrieši biežāk sapņos redz vīriešus, bet sievietes sapņos redz gan sievietes, gan vīriešus.

Padomnieks

Vai zināji?

Pirms gulētiešanas vēlamas regulāras ilgākas pastaigas svaigā gaisā, jāvairās no lielas psihiskas slodzes, stipras tējas un kafijas.

Sapņu ķērājs

Redzēt − partneris, kurš jums sekos kā bērns mātei.

Pasmaidi

Tas nav iespējams, teica Iemesls. Tas ir neprāts, bilda Pieredze. Pamēģini! nočukstēja Sapnis.